Najčešća pitanaja koja su zanimala buduće članove ili roditelje…

Na koji način Vas mogu kontaktirati za detaljnije informacije?
U kojoj uzrasnoj dobi dijete treba biti da bi moglo početi trenirati?
Da li moje dijete može doći na probni trening?
U kojim terminima se održavaju treninzi i podudaraju li se sa školskim terminima?
Kakvu opremu dijete treba imati da bi moglo trenirati i igrati utakmice?
Da li Vaš klub učestvuje na kakvim turnirima?